Giấy phép khai thác khoáng sản

Thủ tục xin cấp giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản

 

Phòng thủ tục hành chính Công ty luật MTON Việt Nam đang hướng dẫn và/hoặc nhận thừa ủy quyền của khách hàng thực hiện các thủ tục liên quan đến Giấy phép khai thác khoáng sản, cụ thể các thủ tục sau:

 

Thủ tục xin cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản

Thủ tục xin cấp Giấy phép khai thác khoáng sản

Thủ tục chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản

Thủ tục xin gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản

Thủ tục xin cấp lại Giấy phép thăm dò khai thác khoáng sản

 

Thủ tục xin cấp phép khai thác tài nguyên gỗ

Thủ tục xin cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng.

Thủ tục xin cấp phép khai thác tài nguyên nước

Các thủ tục khác liên quan đến khoáng sản

 

Thêm ý kiến

Security code
Làm mới